کانون آگهی و تبلیغات آفاق

شرکت تبلیغاتی آفاق به عنوان بزرگترین شرکت تبلیغاتی در استان خراسان در زمینه تبلیغاتی محیطی و بیلبوردهای جاده ای مطرح است. تبليغات در عصر كنوني از اهميت ويژه اي برخوردار است و با زندگي امروزي عجين گشته و جدا ناشدني است. تبليغات قلب تپنده اقتصاد است. در اين ميان تبليغات محيطي جايگاه ويژه اي داشته چرا كه راهي براي تبليغ و همچنين راهي براي زيباسازي شهري مي باشد. لذا كانون آگهي و تبليغات آفاق (شرکت تبلیغاتی آفاق) با همكاري و بكارگيري گروهي از متخصصين و طراحان زبده نزديك به 2دهه است كه فعاليت مستمر در زمينه تبليغات محيطي، طراحي و چاپ، امور نمايشگاهي و توليد و خدمات دااشته است. شركت تبليغاتي آفاق در سال 74 كار خود را در استان خراسان رضوي آغاز نمود و در طول اين سالها خدمات ارزنده اي مخصوصاً در زمینه تبلیغات محیطی ارائه نموده است. اين شركت در نظر دارد تا در سايت خود، فعاليتها و ظرفيتهاي شركت و همچنين اقدامات انجام شده را عرضه داشته و با تعامل دوسويه با مشتريان، گامهاي محكمتري برداشته و خدمت رسان شايسته اي باشد.