جایگاه سوخت

تبلیغات جایگاه

ویژگی های تبلیغ در پمپ بنزین ها به صورت زیر میباشد:

  1. با توجه به اصل تبلیغات در محل کالاهای مشابه می توان جایگاههای سوخت را بهترین گزینه برای اجرای تبلیغات محیطی در نظر گرفت
  2. جایگاه های سوخت موقعیت استراتژی را برای تبلیغات دارد و به سبب اینکه خودرو ها مدت زمانی را برای سوخت گیری منتظر می مانند، تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی اکران شده در پمپ بنزین را می توانند به راحتی مشاهده کنند.
  3. تبلیغات در پمپ بنزین امکان افزایش هر نوع رسانه اعم از طراحی بر روی ستون ها و دیواره های جایگاه سوخت و هر نوع رسانه دیگر امکان پذیر است
  4. موقعیت احداث جایگاه ها به گونه ایست که مخاطبین در خیابان های مجاور به راحتی از تبلیغات اکران شده بهرمند می شوند
  5. .نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در پمپ بنزین از جمله تبلیغات محیطی قابل توجه و ارزان قیمتی است که بسیاری از صاحبین کالاها در این مکان تقاضای اجرای تبلیغات دارند
  6. همچنین طراحی سایبان پمپ بنزین که دارای سه وجه می باشد موقعیت مناسبی را برای صاحبین برندها فراهم آورده که تبلیغات از سه وجه در معرض دید تردد کنندگان قرار دارد.

با ما شهره آفاق شوید

شرکت تبلیغاتی آفاق درراستای توسعه فعالیتهای تبلیغاتی وبازاریابی خوددردهه هشتادازسال1380تا1389جایگاه های عرضه سوخت وفرآورده های نفتی رابا رویکرد زیباسازی و سپس فرآهم نمودن فضاهای جایگاه های سوخت به عنوان بستری مناسب برای تبلیغات محیطی برای اولین باردرچندین استان رقم زد وهمچنان ادامه دارد….

باماشهره آفاق شوید

جایگاه سوخت 114

تفاوت است که تفاوت ایجاد می کند

مانیتوربردهای تبلیغاتی سکوهای تبلیغاتی سکوی تبلیغاتی جایگاه