درباره

شرکت تبلیغاتی آفاق به عنوان یکی ازبزرگترین شرکت های تبلیغاتی درحوزه تبلیغات جاده ای کشورمطرح است این شرکت فعالیت رسمی خودراازدهه هفتاد درسال 1374درمشهدمقدس شروع کرد.درابتدافعالیت خودرابه صورت طراحی وساخت وتولیدانواع تابلوهای تبلیغاتی شامل پلاستیک،ندون انواع حروف برجسته مس،برنج،استیل و…بانماهای مختلف ،فیکسه کاری جهت سردرب بانک ها،فروشگاه ها،ادارات وسازمان های مختلف وساخت بزرگترین بیلبوردهای تبلیغاتی دراستان خراسان بزرگ ودیگراستان هاتوانست باخلاقیت ونوع آوری دراین زمینه پیشرو بوده وبه جایگاه خوبی برسدکه کارهای انجام شده ازجمله تابلوهای سرم سازی ثامن،آموزش وپرورش،بانک های ملی،ملت،مسکن ورفاه وموسسات مالی کارسازان آینده،صالحین،میزان،ثامن الحجج،اخوت وافضل توس وآستان قدس رضوی،بیمه رضوی وبیمه ایران وشرکت هایی همچون شرکت نفت،پاکشوما،رنگ سازی سیکلمه،روغن موتوراسپیدی،الوندو… سپس درراستای توسعه فعالیتهای خوددردهه هشتادازسال1380تا1389جایگاه های عرضه سوخت وفرآورده های نفتی رابارویکردزیباسازی وسپس فرآهم نمودن فضاهای جایگاه های سوخت رابستری مناسب برای تبلیغات محیطی برای اولین باردرچندین استان رقم زد وفضاهای تبلیغاتی راتوسعه داد.همزمان برگزاری نمایشگاه هاوغرفه آرایی برندهای معروف ازجمله موبایل پنتک ،نوکیا،اچ تی سی ولوله وپروفیل سدیدودکوراسیون داخلی ازجمله مجموعه الماس شرق ،گلسون ودیگربرندهاکه مجال توضیح آن میسرنیست وسپس باورودتابلوهای پریزماتیک (تری ویژن)وتلویزیون های غول پیکرشهری به عرصه تبیلیغات کشوراین مجموعه توانست بامدد متخصصین زبده حوزه الکترونیک،مکانیک وگرافیک مبادرت به ساخت وتولیداین نمایشگرها نمود.وسپس درادامه فعالیتهای مستمرخویش دردهه نوددرحوزه تبلیغات محیطی وبیلبوردهای شهری مشهدمقدس واشباع سازه های تبلیغاتی شهری جهت توسعه فضای تبلیغاتی استان های خراسان بیلبوردهای تبلیغاتی جاده هاومحورهای مواصلاتی وپایانه های مرزی رابعنوان هدف خودقرارداده وفضای تبلیغاتی جدیدی راجهت معرفی برندهای ملی وبین المللی بوجودآوردکه دریافت چندین لوح تقدیروتندیس ازوزارت راه وشهرسازی نشانگراین فعالیت هاست.اکنون باپشتوانه علمی وتجربی حاصل ازچنددهه تلاش فعالیت های خودرادرحوزه مشاوره،برنامه ریزی رسانه های محیطی سمعی وبصری وتدوین کمپین های جامع تبلیغاتی،فروش ،برندینگ وسیاست گذاری تبلیغاتی وبازاریابی متمرکزنموده وآماده ارایه خدمات مفیدوارزنده می باشد. باماشهره آفاق شوید

گواهینامه ها ولوح های تقدیر

آینده تبلیغات دررسانه های اجتماعی وجایگاه تبلیغات تجاری دراقتصادامروزایران
بازاریابی وفروش
بازارشناسی ومخاطب
پرسنال برندینگ
فناوری های نوین صنعت ساختمان
استودیوی آرک آ
کمیسیون فنی تبلیغات
لوح تقدیرازوزارت راه وشهرسازی
لوح تقدیرازسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای
لوح تقدیرازنیروی انتطامی خراسان رضوی
لوح تقدیرازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خراسان رضوی
لوح تقدیرازفرهنگ سازان منابع طبیعی
لوح تقدیرازدانشگاه آزاداسلامی
لوح تقدیرازموسسه مالی واعتباری کارسازان آینده
لوح تقدیرازآسایشگاه معلولین شهیدبهشتی
لوح تقدیرازموسسه خیریه توانبخشی فتح المبین