کمپین تبلیغاتی

فرایند برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی – شرکت تبلیغاتی چیست فرایند برنامه ریزی کمپین‌های تبلیغاتی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است، اما در ادامه به فرایندی ۱۲مرحله‌ای می‌پردازیم که بیشترِ شرکت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، طراحی و روابط عمومی براساس آن کار می‌کنند. شاید بعضی از گام‌های ایجاد کمپین در این فرایند قید نشده باشد، اما ساختار کلی مشابه است: مدیر پروژه به‌تنهایی با به‌همراه گروهِ خود، با مشتری دیدار می‌کند تا مسئله را شناسایی کنند. مدیر پروژه براساس مسئله‌ی مطرح‌شده از سوی مشتریِ خود، مجموعه‌اطلاعات اولیه‌ای جمع‌آوری و طرحی و برای حل مسئله ارائه می‌دهد. این طرح شامل تجزیه و تحلیل رقبا، تحقیقات بازار، تعیین کارگردان و مدیر هنری کار و درنهایت امضاگرفتن از مشتری است. طرح مدیر پروژه که اصطلاحا به آن بریف (brief) می‌گویند، برنامه‌ای به تیم اجرایی می‌دهد و در آن، زمان‌بندی، بودجه، رسانه‌های درخواستی و عوامل دیگر قید می‌شود. تیم خلاق برای روزهای متمادی روی پروژه کار می‌کنند و اگر خیلی خوش‌شانس باشند، بعد از هفته‌ها کار، ایده‌های اولیه را در اختیار کارگردان هنری می‌گذارند. مدیر یا کارگردان هنری، ایده‌های به‌دردنخور را حذف و گروه را به‌سمت ایده‌های قابل‌قبول و مناسب هدایت می‌کند. تیم خلاق، کار بر روی ایده‌های خوب را ادامه می‌دهند و در صورت لزوم، دپارتمان تولید، مدیر پروژه و سایر اعضای شرکت تبلیغاتی را در جریان امور قرار می‌دهند. اگر برای پیشبرد پروژه نیاز به فیلمبرداری یا امور تبلیغاتی چاپی باشد، دپارتمان تولید باید برآوردهای لازم را صورت بدهد. مدیر هنری ایده‌های نهایی را تأیید و اعلام می‌کند و تیم خلاق آنها را به مشتری معرفی و ارائه می‌کنند. مشتری نیز بعد از شنیدن ایده‌ها و طرح‌های شرکت تبلیغاتی، باید با همکاران خود مشورت کند و قبل از بروز بازخورد، ایده‌های مطرح شده را در سازمان و شرکت خود بررسی کند. در این مرحله ممکن است گام‌های ۳ تا ۷ دوباره تکرار شوند یا اینکه ایده‌ها سریعا به تأیید و اجرا برسند. در این مرحله بودجه و زمان‌بندی، بار دیگر بررسی و سپس تأیید می‌شوند. در این مرحله، تیم خلاق برای تولید تبلیغات در ارتباطی تنگاتنگ با تیم مدیریت پروژه و اجرایی، خرید رسانه، تولید و مدیر هنری، همکاری می‌کنند. تبلیغات تولیدشده‌ی نهایی باید به تأیید مشتری برسند؛ وقتی مشتری کار را تأیید کرد، آگهی‌ها و تبلیغاتِ تولیدشده منتشر می‌شوند. این تبلیغات ممکن است در رسانه‌های مختلفی منتشر شده باشند، مثلا در فضای مجازی، رسانه‌های چاپی، رسانه‌های محیطی و… . شرکت تبلیغاتی وظیفه‌ی نظارت بر موفقیت کار، بازگشت سرمایه و بررسی بازخورد مشتری را بر عهده دارد. به این مجموعه از فعالیت‌ها «ثمربخشی و اثربخشی» گفته می‌شود.