به جای نوشتن پیام آن را عملاً نشان دهید!

اینجا دیگر کمی کار سخت شد و باید فسفر سوزاند. شما این فرصت را دارید چیزی خلق کنید که توجه‌ها را به سوی خود جلب کند و در خاطر بماند. در نتیجه شما می‌توانید تأثیر بیشتری بگذارید. شاید چند مثال عملی این موضوع را به خوبی نشان بدهد:

تبلیغات خلاقانه
ییلبورد خلاقانه اکونومیست،از اسم و فامیل خودِ ترامپ استفاده کرده است تا هشدار دهد به او رای ندهید! بدون هیچ عنصر اضافی دیگری!

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *