شخصی سازی آسان

این قالب  دارای سیستم بازگشتی قوی و در عین حال آسان برای استفاده است که همه از طریق وردپرس مدیریت می شود. کاربران می توانند با استفاده از تنظیم کننده زنده ، طرح زمینه را با چند کلیک شخصی سازی کنند.